Menu
Egytengelyes darálók
Kéttengelyes ipari darálók
Négytengelyes ipari darálók
Professzionális és olcsó granulátorok
Kombi darálók (sredder és granulátor egyben)

GINOP 1.2.2-16 pályázat: 5-25 millió támogatás

A GINOP 1.2.2-16 pályázati felhívás célja célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése. A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25-tól 2019. január 25-igMaximális támogatás: 25 millió Ft! 

KIK PÁLYÁZHATNAK?

Azok a mikro- kis- és középvállalkozások:

  • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása rendelkezik legalább egy lezárt, üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
  • amelyek, vagy amelyeknek 50%-nál nagyobb tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozása vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolódó vállalkozása éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
  • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

TERVEZETT KERETÖSSZEG

21 milliárd Ft

TÁMOGATÁSI ÖSSZEG

5-25 millió Ft. vissza nem térítendő támogatás.

ELŐLEG: a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt,vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 50 %-a, maximum 12,5 millió Ft.
A közbeszerzési kötelezettség ellenőrzése, a közbeszerzés lefolytatása a támogatást igénylő feladata.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

  • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.
  • Információs technológia-fejlesztés (a projekt összköltségének max. 15%-a)
  • Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

  • Éves nettó árbevétel/adóalapba beszámított bevétel növelése
  • Honlapkészítés

A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁRA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM
12 hónap

A PROJEKT TERÜLETI KORLÁTOZÁSA
Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

ÖNERŐ
A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.